Kategoria: Zwrot podatku akcyzowego

Jednolite teksty ustaw i rozporządzeń – zestawienie 2023 r.

W 2023 r. zostały opublikowane następujące jednolite teksty ustaw i rozporządzeń związane z podatkami i opłatami lokalnymi, w tym opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Czytaj więcej