Kategoria: COVID-19

Możliwe preferencje w podatku od nieruchomości za II półrocze 2021 r. w związku z Covid-19.

Od 29 czerwca br. obowiązuje zmiana przepisów dotycząca podatku od nieruchomości, która umożliwia zwolnienie oraz przedłużenie terminów płatności rat podatku za kolejne miesiące (lipiec – grudzień) 2021 r. wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zmiana

Czytaj więcej...

COVID-19 – możliwości dotyczące podatków lokalnych.

Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu dzisiejszym wyjaśnienia w sprawie ulg w podatkach lokalnych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 (nr PS2.055.1.2021 z 27 lutego 2021 r.) wskazując aktualne instrumenty wparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Możliwe instrumenty wsparcia zostały podzielone na trzy grupy: Instrumenty wsparcia

Czytaj więcej...

Wniosek o wsparcie z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z Covid-19.

Stosownie do art. 15p ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327,

Czytaj więcej...

Tarcza 6.0 – podatki i opłaty lokalne.

W dniu 9 grudnia 2020 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwana Tarczą 6.0). W ustawie wprowadzono zmiany w zakresie podatku od nieruchomości oraz opłaty

Czytaj więcej...

Nowe oświadczenie do pomocy publicznej.

Od wczorajszego dni, tj. od 29 listopada obowiązuje nowe wymaganie dotyczące przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie pomocy publicznej. Wynika ono z ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2112). Przepis art. 23 ust.

Czytaj więcej...

Pomoc publiczna z OP – Covid-19 zatwierdzona.

Od 28 kwietnia 202o r. do 13 listopada 2020 r. trwał proces notyfikacji przed Komisją Europejską programu pomocowego SA.57172 (2020/N) – Polskie środki antykryzysowe – COVID-19 – program dotyczący ulg  w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych na podstawie Ordynacji podatkowej. Komisja Europejska w dniu 13 listopada

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu płatności podatku – możliwe po terminie ?

Czy uchwała w sprawie przedłużenia przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości mogła być podjęta przez radę gminy po upływie terminu płatności tej raty? Pytanie to odnosi się do możliwości wprowadzonej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Czytaj więcej...

Zmiany zasad wsparcia w związku z Covid-19?

Po porannych zapowiedziach, czas na formę pisemną wskazanych zmian dotyczących zasad wsparcia w związku z Covid-19. Oto szczegóły: Sejm uchwalił 17 września br. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Ustawa wprowadza zmiany do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

Czytaj więcej...

Wsparcie z COVID-19 z nowym formularzem

Obowiązujący od 4,5 miesiąca stan epidemii wprowadził nowe rozwiązania dotyczące podatków i opłat lokalnych. Pierwsze rozwiązania weszły w życie 31 marca br., ostatnie – 5 sierpnia. Część z tych rozwiązań jest już nieaktualna, albowiem upłynął termin ich wprowadzenia albo przepisy wprowadzające zostały już

Czytaj więcej...

Objaśnienie podatkowe MF do podatku od nieruchomości.

Objaśnienia podatkowe to ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego wydawane z urzędu przez Ministra Finansów, mające na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. W odróżnieniu od interpretacji ogólnych nie dotyczą one wyłącznie wykładni przepisów, lecz obejmują również praktyczne ich zastosowanie –

Czytaj więcej...

Tarcza 4.0 opublikowana i co teraz?

Migawka w telewizji i krótka informacja “Prezydent podpisał”. Sprawdzam późnym popołudniem i jest – publikacja w Dzienniku Ustaw. Poz. 1086, tacza 4.0 czyli ustawa z 19 czerwca 2020 r. o o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem

Czytaj więcej...