Tag: doręczenie

Doręczenie pisma za potwierdzeniem odbioru.

Jedną z możliwości doręczania pisma przez organ podatkowy jest doręczanie pisma przesyłką rejestrowaną (oprócz np. doręczania pisma przez pracowników urzędu za pokwitowaniem czy przez sołtysa za pokwitowaniem). Doręczenie pisma przesyłką rejestrowaną oznacza doręczenie za pokwitowaniem odbioru. Stosownie do art. 144 § 1c pkt 1 ustawy

Czytaj więcej...

Skuteczność doręczenia decyzji pełnoletniemu domownikowi.

Czy termin do złożenia odwołania rozpoczyna swój bieg od daty doręczenia decyzji pełnoletniemu domownikowi (który podjął się przekazania przesyłki adresatowi), czy od daty przekazania adresatowi decyzji przez tego domownika? Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w jednym z najnowszych wyroków – wyroku NSA z 19.10.2021 r. sygn. akt. III

Czytaj więcej...

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 5 października 2021 r.

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 72, 802, 1135, 1163, 1598) wchodzi w życie z dniem 5 października 2021 r. (z określonymi wyjątkami), o czym stanowi art. 166 tej ustawy. Wejście w życie ustawy z dnia 1 lipca 2021 r. na dzień

Czytaj więcej...

e-doręczenia przesunięte?

Do Sejmu RP w dniu dzisiejszym, 14 czerwca, wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Projekt ma na celu przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej. Zgodnie z art. 1 pkt 4 lit. a) projektu ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach

Czytaj więcej...

Kilka informacji o doręczeniach elektronicznych.

Czy tradycyjny list polecony za potwierdzeniem odbioru z decyzją w sprawie podatku lub opłaty zostanie zastąpiony przez doręczenie elektroniczne ? Tak, takie zmiany wprowadza opublikowana w Dz. U. poz. 2320 ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Przepis wprowadza nowe rozwiązania w zakresie doręczania pism,

Czytaj więcej...

Papierowe formy pism z Ordynacji podatkowej.

Doręczanie pisma podatnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie jest popularną formą doręczania pism (decyzji, postanowień, wezwań, zawiadomień) wśród podatników podatków i opłat lokalnych. Dominuje tradycyjna forma papierowa pisma oraz tradycyjna droga doręczenia tego pisma. Niemniej, dla papierowej formy

Czytaj więcej...