Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania Bloga. Adres strony internetowej Bloga to: podatkowyreferat.online

Z niniejszego Bloga pod adresem podatkowyreferat.online może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna, zwana dalej Korzystającym z Bloga. Podanie danych przez osoby korzystające z Bloga, zawsze jest w pełni dobrowolne. Każdy ma prawo do modyfikacji, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych. Niewyrażenie zgody na podanie niektórych danych osobowych może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji Bloga.

Zebranych danych osobowych (w szczególności adres e-mail) Administrator NIE UDOSTĘPNIA innym podmiotom dla celów marketingowych.

Tożsamość Administratora

Właścicielem i autorem Bloga oraz Administratorem danych osobowych jest Agata Dzięgiel-Matras, (dalej Agata Dzięgiel-Matras), prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych GLOSATOR, 31-419 Kraków, ul. Kwartowa 26/47, NIP 9451127552, Regon 120303101. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Bloga należy przesyłać na adres: podatki.lokalne@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Administrator gromadzi dane osobowe z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administrator przetwarza dane osobowe Korzystających z Bloga w celach odpowiadających zgodom odebranym od Korzystającego z Bloga za pomocą formularzy dostępnych na Blogu.

Administrator dba o poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Korzystającego z Bloga.

W przypadku korzystania z udostępnionego formularza kontaktowego i z uwagi na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na stronie internetowej podatkowyreferat.online przez roboty internetowe (np. przesyłanie wiadomości przez roboty internetowe), na stronie stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do incydentalnego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Służy to przede wszystkim rozróżnieniu, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy też nastąpiło nadużycie przez przetwarzanie maszynowe i zautomatyzowane. Usługa obejmuje przesłanie adresu IP oraz ew. innych danych wymaganych przez Google Inc. do działania usługi reCaptcha. W tym zakresie obowiązują odmienne regulacje dotyczące ochrony danych firmy Google Inc. Więcej informacji firmy Google Inc. dotyczących ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.de/intl/pl/privacy lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Bezpieczeństwo danych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami ustalonymi prawem:

  • Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000, z późn. zm.)
  • Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119)

Udostępnianie danych

Administrator nie udostępnia pozyskanych od Korzystającego z Bloga danych osobowych osobom trzecim, oprócz przypadków, kiedy dane mogą zostać udostępnione lub przekazane do przetwarzania:
– organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi,
– firmom windykacyjnym, kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń,
– komentarze Korzystających z Bloga mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zebrane w związku z realizacją usług będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Dane osobowe uzyskane na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą do czasu ich odwołania, usunięcia lub likwidacji niniejszego Bloga.

Komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu Administrator jest w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Korzystający z Bloga może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Korzystający z Bloga może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jak również ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ma także prawo do przenoszenia danych. Może przeglądać lub modyfikować swoje dane. Może również zażądać usunięcia całości swoich danych osobistych będących w posiadaniu Administratora. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

O swoim żądaniu Korzystający z Bloga może poinformować Administratora listownie na adres siedziby, poprzez aktualnie dostępne formularze, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku uprzedniego wyrażenia przez Korzystającego z Bloga zgody na przetwarzanie danych osobowych, w określonym celu, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, Korzystający z Bloga może tę zgodę w każdym momencie cofnąć po dokonaniu informacji mailowej na adres podatki.lokalne@gmail.com, poprzez formularze, wypisanie się z newslettera klikając stosowne pole na końcu wiadomości mailowej, lub składając Administratorowi oświadczenie w formie pisemnej na adres siedziby. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Korzystający z Bloga ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jakie dane osobiste zbiera Administrator i cel zbierania tych danych:

Cel przetwarzania danych

Administrator zbiera dane osobowe w celu niezbędnym do realizacji usług świadczonych na Blogu, w szczególności:
-prowadzenia korespondencji,
-realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
-przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli Korzystający z Bloga wyrazi na to odrębną zgodę.

Komentarze

Pozostawianie komentarza jest całkowicie dobrowolne, jednak zostawiając komentarz na Blogu, Korzystający z Bloga wyraża zgodę na przetwarzanie pozostawionych przez siebie swoich danych osobowych. Kiedy Korzystający z Bloga odwiedza witrynę i zostawia komentarz, Administrator zbiera dane widoczne w formularzu komentowania, jak adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie adresu email Korzystającego z Bloga (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy Korzystającego z Bloga jest widoczny publicznie w kontekście jego komentarza.

Pozostawiony komentarz jest dostępny publicznie. Wszystko co komentujący umieści w treści komentarza będzie dostępne dla innych osób odwiedzających Bloga. Komentując Korzystający z Bloga jest obowiązany do przestrzegania prawa. Dostarczanie przez Korzystających z Bloga treści wulgarnych, niezgodnych z prawem, powszechnie uznanych za obraźliwe, hejtujących, lub dyskryminujących itp. jest niedozwolone. Spamowanie i kryptoreklama jest zabroniona.

Media

Jeśli Korzystający z Bloga jest zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywa na witrynę obrazki, powinien unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę Bloga mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Wiadomości e-mail

Jeśli Korzystający z Bloga kontaktuje się z Administratorem drogą mailową, tym samym przekazuje mu adres e-mail, z którego korzysta, a także dane osobowe jeśli takie zawrze w treści wiadomości. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowanego przez Korzystającego z Bloga kontaktu drogą mailową. Dane osobowe przekazane Administratorowi w ramach kontaktu e-mailowego, przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu mailowego.

Ciasteczka

Ciasteczka, czyli Pliki cookie to niewielkie elementy tekstu wykorzystywane do zapisywania informacji w przeglądarkach internetowych. Pliki cookie wykorzystuje się w komputerach, telefonach i innych urządzeniach, aby zapisywać i otrzymywać dane identyfikacyjne oraz inne informacje. 

Korzystający z Bloga może zdecydować o akceptacji lub braku akceptacji plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookies w swojej przeglądarce. Korzystanie z Bloga nadal będzie możliwe, ale może być utrudnione, ponieważ niektóre funkcjonalności mogą wymagać plików cookies dla swojego działania. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu: zapewnienia prawidłowego działania Bloga, dostosowania zawartości strony Bloga do preferencji Korzystającego z Bloga, w celach statystycznych i marketingowych.

Jeśli Korzystający z Bloga zostawi na Blogu komentarz, będzie mógł wybrać opcję zapisu swojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli Korzystający z Bloga odwiedzi stronę logowania, utworzy się tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy jego przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamknie się przeglądarkę.

Podczas logowania tworzy się dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli Korzystający z Bloga zaznaczy opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wyloguje się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli Korzystający z Bloga zmodyfikuje albo opublikuje artykuł, w jego przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie (Blogu) mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o użytkowniku (np. Korzystającym z Bloga), używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje użytkownika z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji użytkownika z osadzonym materiałem jeśli posiada on konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.

Blog korzysta z cookies facebook.com celem zapewnienia możliwości korzystania z funkcji społecznościowych na Blogu (polubienie, udostępnienie treści itp.). FAcebook.com należy do: FAcebook Inc z siedzibą w USA, lub Facebook Ireland Ltd siedzibą w Irlandii. Polityka cookies Facebook.com dostępna jest pod adresem https://www.facebook.com/policies/cookies/

Administrator korzysta na stronie podatkowyreferat.online z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Możemy udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Korzystających z Bloga) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Korzystających z Bloga, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych.