Tag: upadłość

Właściwy czas na wniosek o upadłość.

W świetle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa za podatki odpowiada nie tylko podatnik, ale również osoby trzecie. Osoby trzecie odpowiadają za zaległości podatkowe podatnika, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych oraz koszty postępowania egzekucyjnego. Jedną z kategorii osób trzecich wskazanych w ustawie Ordynacja podatkowa są członkowie zarządu spółki

Czytaj więcej...

Upadłość – jaka stawka podatku od nieruchomości?

Postępowanie upadłościowe podatnika podatków lokalnych niesie za sobą szereg skutków. Po ogłoszeniu upadłości należy sięgnąć i rozstrzygać określone kwestie, opierając się na postanowieniach ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228). Status upadłego. Z chwilą ogłoszenia upadłości podmiot

Czytaj więcej...

Zgłoszenie wierzytelności w przypadku upadłości podatnika.

Po przejściu przez przez Bramę Floriańską, kierując się w prawo, napotykamy rzeźbę rzymskiego boga handlu i kupiectwa – Merkurego. Pełna nazwa rzeźby to „Merkury przez zabójstwem Argusa”, a autorem jest Bertel Thorvaldsen. To niestety kopia, a oryginał (wykonany z białego marmuru) znajduje się w zbiorach Muzeum Czartoryskich

Czytaj więcej...

Rozliczenie wpłaty podatku po ogłoszeniu upadłości.

Dzisiejszy dzień kończymy tematem wykraczającym poza prawo podatkowe. Podatnik, który ogłosił upadłość wpłaca podatek za okres po ogłoszeniu upadłości, ale czyni to z opóźnieniem. A jak z opóźnieniem to pojawia się pytanie: co z odsetkami za zwłokę? Czy kwota wpłacona przez syndyka powinna zostać rozliczona na należność główną i odsetki za zwłokę?

Czytaj więcej...