Kategoria: Podatek od środków transportowych

Zgłoszenie wierzytelności do syndyka.

Zgłoszenie wierzytelności otwiera wierzycielowi drogę do uzyskania zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym, a zatem jest to pierwszy krok, który winien być podjęty przez wierzyciela. Wierzyciel upadłego, który chce

Czytaj więcej

Jednolite teksty ustaw i rozporządzeń – zestawienie 2023 r.

W 2023 r. zostały opublikowane następujące jednolite teksty ustaw i rozporządzeń związane z podatkami i opłatami lokalnymi, w tym opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Czytaj więcej

Projekt zmian programu pomocowego w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych (aktualizacja).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,

Czytaj więcej

Możliwość przedłużenia programów pomocy w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych do końca 2026 r.

Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych mogą być wprowadzane z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r.  w sprawie warunków udzielania

Czytaj więcej

Jednolite teksty przepisów – zestawienie 2022 r.

W Dzienniku Ustaw poz. 2267 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepis art. 4 ust. 1 pkt

Czytaj więcej