Tag: zaległość podatkowa

Umorzenie z uwagi na interes publiczny bez analizy sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Gmina zdecydowała o ujmowaniu w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych obywateli Ukrainy, którym właściciele udzielili pomocy w związku z konfliktem

Czytaj więcej

Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości w orzecznictwie.

Od 2020 r. organ podatkowy uzyskał prawo do zarachowania należności na poczet zaległości podatkowych, pomimo innego wskazania podatnika. Przed 2020 r. organ podatkowy dokonywał zarachowania wpłaty

Czytaj więcej