Kategoria: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoszenie wierzytelności do syndyka.

Zgłoszenie wierzytelności otwiera wierzycielowi drogę do uzyskania zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym, a zatem jest to pierwszy krok, który winien być podjęty przez wierzyciela. Wierzyciel upadłego, który chce

Czytaj więcej

Jednolite teksty ustaw i rozporządzeń – zestawienie 2023 r.

W 2023 r. zostały opublikowane następujące jednolite teksty ustaw i rozporządzeń związane z podatkami i opłatami lokalnymi, w tym opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Czytaj więcej