Regulamin

Regulamin Bloga

 1. Administratorem i właścicielem bloga jest Agata Dzięgiel-Matras prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych “Glosator”, ul. Kwartowa 26/47, 31-419 Kraków.
 2. Korzystającym z Bloga jest każdy użytkownik Bloga, tj, osoba fizyczna lub prawna przeglądająca jego zasoby, (dalej Korzystający z Bloga).
 3. Blog powstał w celach edukacyjnych, a jego głównym zadaniem jest upowszechnianie wiedzy i inspiracja do wykorzystywania jej na polu biznesowym i zawodowym osób Korzystających z Bloga.
 4. Na Blogu Administrator dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz informuje o wybranych przepisach prawa.
 5. Zawarte na Blogu treści udostępniane przez Administratora nie stanowią porady prawnej. Administrator nie odpowiada za ich wykorzystanie. Stan prawny i interpretacja przepisów ulegają zmianie, a archiwalne wpisy mogą nie być na bieżąco aktualizowane. Świadczenie fachowej pomocy prawnej i ekonomicznej wymaga analizy konkretnych okoliczności danego przypadku, a wypowiedzi na Blogu są ogólnymi informacjami.  
 6. Administrator posiada wszelkie prawa do Bloga jako całości oraz wszystkich treści, które udostępnia na Blogu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 7. Treści dostępne na Blogu są objęte ochroną prawa autorskiego.
 8. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne.
 9. Administrator może odsyłać Korzystających z Bloga do treści umieszczonych na innych portalach lub stronach internetowych, wówczas wskazane linki prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron, a Korzystający z Bloga przenosząc się na stroną zarządzaną przez osobę trzecią podlega polityce prywatności przetwarzania danych osobowych ustaloną przez tą osobę.
 10. Korzystanie z Bloga odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takich jak np. laptop, smartfon, tablet, komputer – z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową.
 11. Prawidłowe korzystanie z Bloga może wymagać akceptacji tzw. koniecznych plików cookies (ang. indispensable cookies) oraz włączonej obsługi Java Script.
 12. Strona Bloga korzysta z plików cookies, w tym Google Analytics. Korzystający z Bloga może zdecydować o akceptacji lub braku akceptacji plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookies w swojej przeglądarce. Korzystanie z Bloga nadal będzie możliwe, ale może być utrudnione, ponieważ niektóre funkcjonalności mogą wymagać plików cookies dla swojego działania. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu: zapewnienia prawidłowego działania Bloga, dostosowania zawartości strony Bloga do preferencji Korzystającego z Bloga, w celach statystycznych i marketingowych.
 13. Administrator informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do strony Bloga, spowodowane np. aktualizacją oprogramowania, naprawami, konserwacją, lub wprowadzaniem ulepszeń Bloga.
 14. W sprawach dotyczących usług świadczonych przez Administratora w ramach Bloga, Korzystający z Bloga może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres podatki.lokalne@gmail.com, w tytule należy wpisać słowo „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub pseudonim osoby zgłaszającej, jej dane kontaktowe oraz dokładny opis przyczyn reklamacji. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 15. Dostarczanie przez Korzystających z Bloga treści wulgarnych, niezgodnych z prawem, powszechnie uznanych za obraźliwe, hejtujących, lub dyskryminujących itp. jest niedozwolone. Komentarze zawierające powyższe treści będą usuwane. Spamowanie i kryptoreklama jest zabroniona. Komentarze spamujące lub zawierające treści reklamowe mogą być usuwane lub edytowane poprzez ukrycie treści reklamowych lub zdaniem Administratora nieodpowiednich.
 16. Administrator może wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Jeżeli zmiany będą dotyczyć praw lub obowiązków Korzystających z Bloga, zasad korzystania z Bloga, albo innych istotnych spraw, Administrator poinformuje o planowanych zmianach i ich treści za pomocą osobnego wpisu na Blogu.
 17. Korzystający z Bloga, który nie wyraża zgody na niniejszy Regulamin lub jego zmiany powinien trwale zaprzestać dalszego korzystania z Bloga przed wejściem zmian w życie. Dalsze korzystanie z Bloga po upływie okresu przejściowego będzie uznane za akceptację zmian Regulaminu.
 18. Zasady ochrony danych osobowych zostały opisane w osobnej zakładce “Polityka prywatności”.