Kategoria: Opłata skarbowa

Jednolite teksty ustaw i rozporządzeń – zestawienie 2023 r.

W 2023 r. zostały opublikowane następujące jednolite teksty ustaw i rozporządzeń związane z podatkami i opłatami lokalnymi, w tym opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Czytaj więcej

Jednolite teksty przepisów – zestawienie 2022 r.

W Dzienniku Ustaw poz. 2267 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepis art. 4 ust. 1 pkt

Czytaj więcej