Ustawa o opłacie skarbowej – tekst jednolity.

Dzienniku Ustaw poz. 2111 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

O opłacie skarbowej można przeczytać w poniższych wpisach: