Kontakt

podatki.lokalne@gmail.com

Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych “Glosator” ul. Kwartowa 26/47   31-419 Kraków