Kontakt

Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych “Glosator” 

ul. Kwartowa 26/47   31-419 Kraków

NIP 945 112 75 52

Regon 120303101

e-mail: podatki.lokalne@gmail.com

e-mail: podatki.lokalne@podatkowyreferat.online

tel. 603 671 407

nr rachunku bankowego: 20 1050 1445 1000 0023 0774 3563