Miesiąc: styczeń 2022

System eTW – pytania i odpowiedzi – aktualizacja.

Na Portalu dla wierzycieli i organów egzekucyjnych został opublikowany nowy plik “Często zadawane pytania w sprawie Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW) – wersja 07.01.2022”, który zawiera nowe oraz zmienione w stosunku do wersji z 12.10.2021 r. pytania i odpowiedzi: Pytanie: Jakie informacje zwrotne i kiedy przesyłane

Czytaj więcej...

Dwie reguły przedawnienia kosztów upomnienia.

Od 20 lutego 2021 r. obowiązuje nowa reguła dotycząca przedawnienia kosztów upomnienia. Zgodnie z art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się z upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł egzekwowany obowiązek. Równocześnie zadanie

Czytaj więcej...

Wniosek gminy o zwrot dochodów utraconych w 2018r.

W Dz. U. z 2022 r. poz. 30 została opublikowana ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2022 r. Ustawa określa zasady, tryb i terminy obliczenia i wypłaty rekompensaty

Czytaj więcej...

Dotychczasowe wzory deklaracji i informacji.

Od 1 lipca 2019 r. podatnik podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wykonując obowiązek złożenia informacji i deklaracji, korzysta ze wzorów określonych przez Ministra Finansów w rozporządzeniach: z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104), z 30 maja

Czytaj więcej...

Sprawozdania z podatków w styczniu 2022 r.

Koniec roku podatkowego zawsze oznacza dodatkowe obowiązki – jednym z nich jest obowiązek sporządzenia sprawozdań dotyczących podatków i opłat. W styczniu 2022 r.- pierwszym miesiącu nowego roku, niezbędne jest sporządzenie i przekazanie sprawozdań: SP-1 (część A) dotyczącego 2022 r. oraz Rb-27S za grudzień

Czytaj więcej...

Zmiana stawki opłaty w trakcie miesiąca.

Dzisiejszy wpis to przedruk artykułu, który zamieściłam ponad 3 lata temu, w listopadzie 2018 r., na poprzednio prowadzonej stronie Podatkowego Referatu. Nic nie stracił na swej aktualności 🙂 Od kiedy obowiązuje opłata wg zmienionej stawki w przypadku wejścia w życie uchwały w sprawie ustalenia stawki w trakcie miesiąca? Odpowiedź

Czytaj więcej...

Wyłączenie z opodatkowania a zwolnienie z podatku.

Pierwszy wpis w 2022 r. rozpocznę od życzeń. Życzę czytelnikom Podatkowego Referatu: 1) prostych sprawy podatkowych, a w przypadku spraw skomplikowanych bezbłędnych rozstrzygnięć, 2) polubienia swoich podatków i opłat, wymiarów i księgowań. Dobrego Roku w Podatkach 😃 Początek roku podatkowego oznacza konieczność ustalenia

Czytaj więcej...

Warsztaty online.

Pytania, wątpliwości, różne sposoby postępowania, odmienne interpretacje …… Zmiany w przepisach, nowe zadania do realizacji, konieczność szybkiego poznania danego zagadnienia ….. Rozwiązaniem są blisko 3 godzinne tematyczne warsztaty online. W przystępny sposób wyjaśniam zagadnienia podatkowe, a każde rozwiązanie popieram konkretnymi przepisami

Czytaj więcej...