Warsztaty online.

Pytania, wątpliwości, różne sposoby postępowania, odmienne interpretacje ……

Zmiany w przepisach, nowe zadania do realizacji, konieczność szybkiego poznania danego zagadnienia …..

Rozwiązaniem są blisko 3 godzinne tematyczne warsztaty online.

W przystępny sposób wyjaśniam zagadnienia podatkowe, a każde rozwiązanie popieram konkretnymi przepisami prawa.

Warsztaty prowadzę w małej grupie. Pytania można zadawać w trakcie całego czasu trwania warsztatów. Na pytania odpowiadam od razu po ich przedstawieniu. Również po zakończeniu warsztatów wspieram uczestników w kontakcie mailowym.

Warsztaty online – najbliższe terminy:

7 lipca 2022 r. – Koszty upomnienia – powtórzenie wiadomości

14 lipca 2022 r. – Zasady rachunkowości dla organów podatkowych


Tematyka dotychczas prowadzonych warsztatów online (alfabetycznie):

 • Dalszy, kolejny i zmieniony tytuł wykonawczy w egzekucji administracyjnej,
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Ewidencja księgowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Hipoteka przymusowa jako zabezpieczenie zobowiązania podatkowego,
 • Informacje i deklaracje do podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 • Nadpłata podatku lub opłaty lokalnej,
 • Nieruchomości letniskowe w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Nowe regulacje w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe,
 • Odpowiedzialność spadkobiercy za zaległości podatkowe nieżyjącego podatnika,
 • Ordynacja podatkowa w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Podatek od środków transportowych,
 • Postępowanie podatkowe w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Przedawnienie zobowiązania podatkowego,
 • Rachunkowość dla organów podatkowych jst,
 • Sądowa egzekucja podatków i opłat lokalnych,
 • Upomnienie i tytuł wykonawczy do podatków i opłat lokalnych,
 • Wniosek o rekompensatę dochodów 2018 r. – elektrownie wiatrowe,
 • Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy,
 • Zmiany Ordynacji podatkowej wynikające z doręczeń elektronicznych,
 • Zmiany w kosztach upomnienia od 13 października 2021 r.
 • Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Warsztaty online – wzory dokumentów – bezpłatny newsletter

W materiałach szkoleniowych będących częścią warsztatów online są zamieszczane edytowalne wzory dokumentów.

Jeżeli chcesz otrzymywać na maila informacje o tym, jakie wzory dokumentów (pism, postanowień, decyzji itp.), zostaną zmieszczone w materiałach szkoleniowych danego warsztatu online prowadzonego w 2022 r. wpisz i wyślij swój adres mailowy*.

*Uzyskanie ww. informacji nie oznacza obowiązku udziału w warsztatach online.

W newsletterze wskazane są wzory dokumentów wraz z określeniem którego przepisu prawa wzór dotyczy oraz w jakim przypadku należy zastosować dany dokument.

  (pole obowiązkowe)