Tag: upomnienie

Więcej niż jeden zobowiązany a upomnienie.

Jeżeli zobowiązany (podatnik) uchyla się od wykonania ciążących na nich obowiązków (zapłaty podatków) wierzyciel stosuje zasady określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jedną z pierwszych czynności podejmowanych przez wierzyciela jest przesłanie pisemnego upomnienie do zobowiązanego, w którym to wzywa zobowiązanego do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania

Czytaj więcej...

Wzory TW w kalendarzu.

W Dz. U. poz. 176 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (do pobrania: https://podatkowyreferat.online/d2021000017601/). Rozporządzenie określa m. in. wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych oraz kolejnego

Czytaj więcej...

Egzekucja administracyjna na miesiąc przed zmianami.

W dniu 20 lutego 2021 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1553, 2070). Jak przedstawia się stan na miesiąc przed tą datą?

Czytaj więcej...

Wzrost kosztów upomnienia … od 13 października 2021r.

Obowiązujące rozporządzenie z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej zostanie zastąpione rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

Czytaj więcej...

Wierzyciel doręcza upomnienie jednokrotnie.

Czy mogę jeszcze raz przesłać i doręczyć zobowiązanemu upomnienie zanim wystawię tytuł wykonawczy ? Już jedno zostało zobowiązanemu doręczone, ale nie zareagował (nie zapłacił). Takie oto pytanie może nurtować niejedną z osób zajmujących się w imieniu wierzyciela czynnościami zmierzającymi do przymusowego wyegzekwowani zaległości

Czytaj więcej...

Projekty rozporządzeń do egzekucji.

W dniu 20 lutego 2021 r. wejdą w życie kolejne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązania wymagają zmian aktualnie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Aktualnie dostępne są

Czytaj więcej...

Upomnienie do podatnika czy do pełnomocnika?

Podatnik może działać przez pełnomocnika – to reguła zapisana wprost w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa i niejednokrotnie wykorzystywany przez podatników. Wówczas to pełnomocnikowi doręczane są pisma kierowane do podatnika. A jak to wygląda w przypadku gdy podatnik nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty podatku i wierzyciel jest zobowiązany do doręczenia

Czytaj więcej...

4 września 2020 r. – data uznania za doręczone.

Tak, to dzisiejszy dzień – 4 września 2020 r. jest datą uznania pism, które dotychczas były uznawane za niedoręczone za doręczone. Wynika to z art. 11 ust. 1 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1423).

Czytaj więcej...

Czy można pominąć upomnienie?

Takie oto tytułowe pytanie postawiła jedna z uczestniczek warsztatów online. Czy jest dopuszczalne wystawienie tytułu wykonawczego na zaległość podatkową bez upomnienia? Odpowiadając na tak postawione pytanie przywołać należy obowiązujące rozporządzenie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta

Czytaj więcej...