Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tekst jednolity.

Dzienniku Ustaw z 20 listopada br. poz. 2505 został opublikowany tekst jednolity ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uwaga: Ww. tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera zmiany (czcionka pogrubiona) wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556 i 1059), która wejdą w życie z dniem 25 marca 2024 r.

Zmiany dotyczące organu podatkowego i wierzyciela dotyczące podatków i opłat lokalnych, w tym opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą omawiane i wyjaśniane na warsztatach online – pierwsze warsztaty z tego zakresu odbędą się 11 stycznia 2024 r.