Tag: nadpłata

Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości zabezpieczonej hipoteką po upływie terminu przedawnienia.

Czy nadpłatę należy zaliczyć na poczet zaległości podatkowej zabezpieczonej hipoteką przymusową po upływie terminu przedawnienia zobowiązania? Zagadnienie to stało się przedmiotem wyroku WSA w Łodzi z 10 czerwca 2020 r. sygn. akt I SA/Łd 168/20. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził: Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem

Czytaj więcej...

Nadpłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Już w przyszłym tygodniu, w czwartek 10 czerwca tematem warsztatów online będzie “Nadpłata podatku lub opłaty lokalnej”, a w dniu dzisiejszym spójrzmy na jeden z ostatnich wyroków WSA w Rzeszowie dotyczący nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotem wyroku z 11 lutego 2021 r. sygn. akt I SA/Rz

Czytaj więcej...

Komu zwrócić podatek wpłacony przez inny podmiot niż podatnik?

Od blisko 5 lat podatnik podatków i opłat lokalnych, który nie jest w stanie osobiście zapłacić podatku może zwrócić się o pomoc w zapłacie do rodziny, znajomych czy sąsiadów. Taką możliwość wprowadził art. 62b Ordynacji podatkowej. Co istotne, zapłata podatku lub opłaty przez inny podmiot niż

Czytaj więcej...

Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłego zobowiązania.

Nadpłatą jest kwota nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Przepisy Ordynacji podatkowej zobowiązują organy podatkowe do określonego trybu postępowania w odniesieniu do powstałej nadpłaty podatnika. Zasady postępowania z nadpłatami określa art. 76 § 1 oraz art. 76a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Pomnik

Czytaj więcej...

Nadpłata po zmianie decyzji.

Wielokrotnie w trackie szkoleń spotkałam się z pytaniem o konieczność wydawania decyzji określającej wysokość nadpłaty (na podstawie art. 74a ustawy Ordynacja podatkowa) w przypadku, gdy zmianie ulega wysokość zobowiązania w decyzji ustalającej lub określającej, a podatnik dokonał wpłaty podatku w wysokości sprzed zmiany. Wysokość

Czytaj więcej...