Tag: nadpłata

Komu zwrócić podatek wpłacony przez inny podmiot niż podatnik?

Od blisko 5 lat podatnik podatków i opłat lokalnych, który nie jest w stanie osobiście zapłacić podatku może zwrócić się o pomoc w zapłacie do rodziny, znajomych czy sąsiadów. Taką możliwość wprowadził art. 62b Ordynacji podatkowej. Co istotne, zapłata podatku lub opłaty przez inny podmiot niż

Czytaj więcej...

Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłego zobowiązania.

Nadpłatą jest kwota nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Przepisy Ordynacji podatkowej zobowiązują organy podatkowe do określonego trybu postępowania w odniesieniu do powstałej nadpłaty podatnika. Zasady postępowania z nadpłatami określa art. 76 § 1 oraz art. 76a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Pomnik

Czytaj więcej...

Nadpłata po zmianie decyzji.

Wielokrotnie w trackie szkoleń spotkałam się z pytaniem o konieczność wydawania decyzji określającej wysokość nadpłaty (na podstawie art. 74a ustawy Ordynacja podatkowa) w przypadku, gdy zmianie ulega wysokość zobowiązania w decyzji ustalającej lub określającej, a podatnik dokonał wpłaty podatku w wysokości sprzed zmiany. Wysokość

Czytaj więcej...