Zmiany – w postanowieniach, bez zmian – w zaliczeniach.

Od 1 września 2023 r. organ podatkowy wydaje postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia oraz postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wyłącznie na wniosek podatnika. Organ podatkowy nie wydaje z urzędu postanowień w ww. sprawach.

Szczegóły zmiany zostały opisane we wpisie z 7 czerwca “Od 1 września 2023 r. bez postanowień z urzędu o zaliczeniu wpłaty i nadpłaty“.

Od 1 września 2023 r. nie ulegają zmianie zasady zaliczania wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia oraz zasady zaliczania nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

Zasady zaliczania wpłaty i nadpłaty zostały opisane we wpisach: