Tag: zaświadczenie

Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty podatku.

Zasady wydawania zaświadczeń przez organ podatkowy uregulowane są w przepisach działu VIIIa ustawy Ordynacja podatkowa (art. 306a – art. 306n) oraz w w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 730). Ale to nie jedyne przepisy dotyczące

Czytaj więcej...

Ustawa o opłacie skarbowej – tekst jednolity.

W dzisiejszym Dz. U. poz. 1923 został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega m. in.: dokonanie czynności urzędowej na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,

Czytaj więcej...

Zaświadczenie podatkowe – co powinien zawierać wniosek?

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Tak brzmi przepis art. 306a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Co to oznacza dla organu podatkowego? Organ podatkowy nie ma możliwości podejmowania działań celem wydania zaświadczenia bez inicjatywy ze strony podatnika. Inicjatywa ta przyjmuje postać

Czytaj więcej...