Pieczęć urzędowa w zaświadczeniach organu podatkowego.

Pytanie:  Czy w zaświadczeniach w miejscu pieczęć urzędowa powinna być okrągła pieczęć Prezydent Miasta czy okrągła pieczęć Urząd Miasta?

Odpowiedź: W zaświadczeniach winna być umieszczona pieczęć okrągła z nazwą Prezydent Miasta (Wójt gminy, Burmistrz Miasta).

Stosownie bowiem do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 155) urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci.

Stosownie natomiast do art. 306a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podmiotem uprawnionym do wydawania zaświadczeń, a tym samym  do używania pieczęci urzędowej jest organ podatkowy, którym zgodnie z art. 13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest wójt, burmistrz (prezydent miasta).