Tag: zobowiązany

Więcej niż jeden zobowiązany a upomnienie.

Jeżeli zobowiązany (podatnik) uchyla się od wykonania ciążących na nich obowiązków (zapłaty podatków) wierzyciel stosuje zasady określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jedną z pierwszych czynności podejmowanych przez wierzyciela jest przesłanie pisemnego upomnienie do zobowiązanego, w którym to wzywa zobowiązanego do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania

Czytaj więcej...

Współpraca wierzyciela i organu egzekucyjnego w Dzienniku Ustaw.

Od jutra, 20 lutego 2021 r. obowiązują istotne zmiany w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Szczegółowe zmiany określają również przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

Czytaj więcej...

Odpowiedzialność małżonka podatnika za podatki.

Podatnik odpowiada za podatki całym swoim majątkiem, bez żadnych ograniczeń kwotowych. Odpowiedzialność podatnika za charakter osobisty nieograniczony. A jak wygląda odpowiedzialność małżonka podatnika – nie za swoje podatki, lecz za podatki swojego współmałżonka? Kwestię tę reguluje przepis art. 29 ustawy Ordynacja podatkowa, niemniej konsekwencje tych

Czytaj więcej...