Tag: odsetki za zwłokę

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych bez zmian.

Rada Polityki Pieniężnej w dniu dzisiejszym (6.10) podjęła decyzję o podwyżce stóp procentowych. Stopy procentowe NBP kształtować będą się następująco: stopa referencyjna: 0,50 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,1 proc.) stopa lombardowa: 1,00 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,5 proc.) stopa depozytowa: 0,00 proc.

Czytaj więcej...

Obniżona stawka odsetek za zwłokę.

Podatnik podatków lokalnych może skorzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Ma taką możliwość jeżeli, z własnej inicjatywy, skoryguje deklaracją wskazując niezadeklarowany wcześniej podatek i dokona wpłaty zaległości podatkowej. Szczegółowe regulacje w zakresie zastosowania obniżonej stawki za zwłokę zawiera

Czytaj więcej...

Mała powtórka z odsetek za zwłokę.

W Dzienniku Ustaw z 16 kwietnia 2021 r. poz. 703 został opublikowany tekst jednolity rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. Rozporządzenie stanowi przepis wykonawczy do ustawy

Czytaj więcej...

Zaległość podatkowa w 2021 roku – e-book szkoleniowy.

Publikacja „Zaległość podatkowa w 2021 roku ” to e-book szkoleniowy, który  wskazuje i szczegółowo objaśnia przepisy prawa regulujące zagadnienie zaległości podatkowej z perspektywy 2021 roku. W e-booku m.in. odpowiedzi na pytania: jak odróżnić zobowiązanie podatkowe od zaległości podatkowej, jak ustalać terminy płatności w decyzjach, np. w decyzji ustalającej

Czytaj więcej...

Odsetki za zwłokę w tytule wykonawczym.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniu 15 września 2020 r.) Stopa lombardowa wynosi obecnie 0,50 procent w skali rocznej i jest wyznacznikiem stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę jest

Czytaj więcej...