Tag: odsetki za zwłokę

Publikacja obwieszczenia w sprawie stawki odsetek za zwłokę.

W dzisiejszym Monitorze Polskim poz. 468 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości

Czytaj więcej...

13,50 % – stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 maja 2022 r.

Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 maja 2022 r. podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 5,25%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP: stopa lombardowa 5,75%; stopa depozytowa 4,75%; stopa redyskontowa weksli 5,30%;

Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie stawki odsetek za zwłokę – publikacja.

W dzisiejszym Monitorze Polskim poz. 398 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości

Czytaj więcej...

12 % – stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 7 kwietnia 2022 r.

Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2022 r. podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1,00 pkt proc., tj. do poziomu 4,50%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP: stopa lombardowa 5,00%; stopa depozytowa 4,00%; stopa redyskontowa weksli 4,55%;

Czytaj więcej...

Publikacja obwieszczenia w sprawie stawki odsetek za zwłokę.

W dzisiejszym Monitorze Polskim poz. 339 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości

Czytaj więcej...

10% – stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 9 marca 2022 r.

Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 marca 2022 r. podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 3,50%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stópprocentowych NBP: stopa lombardowa 4,00%; stopa depozytowa 3,00%; stopa redyskontowa weksli 3,55%; stopa

Czytaj więcej...

Zmiana stawki odsetek za zwłokę – obwieszczenie.

W dzisiejszym Monitorze Polskim z 14 lutego 2022 r. poz. 220 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Zgodnie z

Czytaj więcej...

Zastosowanie opłat Poczty Polskiej w podatkach lokalnych w 2022 r.

Cennik usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym stosowany przez operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, czyli tzw. operatora wyznaczonego ma wpływ na zasady realizacji podatków i opłat lokalnych. Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać nowy cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Czytaj więcej...

Od 9 grudnia br. – odsetki za zwłokę bez zmian (aktualizacja 5.01.2022 r.)

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP. Od jutra, 9 grudnia 2021 r. stopy procentowe NBP kształtować będą się następująco: stopa referencyjna: 1,75 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa: 2,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa: 1,25,00 proc. w skali rocznej, stopa redyskonta weksli:

Czytaj więcej...

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych bez zmian.

Rada Polityki Pieniężnej w dniu dzisiejszym (6.10) podjęła decyzję o podwyżce stóp procentowych. Stopy procentowe NBP kształtować będą się następująco: stopa referencyjna: 0,50 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,1 proc.) stopa lombardowa: 1,00 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,5 proc.) stopa depozytowa: 0,00 proc.

Czytaj więcej...

Obniżona stawka odsetek za zwłokę.

Podatnik podatków lokalnych może skorzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Ma taką możliwość jeżeli, z własnej inicjatywy, skoryguje deklaracją wskazując niezadeklarowany wcześniej podatek i dokona wpłaty zaległości podatkowej. Szczegółowe regulacje w zakresie zastosowania obniżonej stawki za zwłokę zawiera art.

Czytaj więcej...

Mała powtórka z odsetek za zwłokę.

W Dzienniku Ustaw z 16 kwietnia 2021 r. poz. 703 został opublikowany tekst jednolity rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. Rozporządzenie stanowi przepis wykonawczy do ustawy

Czytaj więcej...