Tag: działalność gospodarcza

Kryteria zastosowania stawki maksymalnej w podatku od nieruchomości.

NSA w najnowszym wyroku z 15 grudnia 2021 r. sygn. akt III FSK 4061/21 odniósł się do stosowania stawki maksymalnej podatku od nieruchomości w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., zgodnie z którym przedsiębiorcy nie mogą być obciążani najwyższą stawką podatku wyłącznie z powodu posiadania nieruchomości,

Czytaj więcej...

Stawka podatku od nieruchomości od lokali w apartamentowcach.

Jakie są zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy? W odpowiedzi na interpelację poselską nr 24259 z 24.05.2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości od lokali w tzw. apartamentowcach Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr PS2.054.14.2021 z 21.06.2021 r. wskazał: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Czytaj więcej...

Podziemna hala garażowa przedsiębiorcy.

W wyroku z 19 maja 2021 r. sygn. akt III FSK 3422/21 dotyczącym opodatkowania podatkiem od nieruchomości, NSA odniósł się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.02.2021 r., SK 39/19, w którym Trybunał stwierdził, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozumiany w ten sposób, że o związaniu

Czytaj więcej...

Znaczenie wyroku TK SK 39/19.

Mimo, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., SK 39/19, zapadł na tle sprawy ze skargi konstytucyjnej osoby fizycznej, w zakresie przyjętej przez Trybunał interpretacji art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma on uniwersalne znaczenie. Zawarta w sentencji tego wyroku wypowiedź odnosi

Czytaj więcej...

TK o opodatkowaniu nieruchomości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24 lutego 2021 r. sygn. akt SK 39/19 orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli

Czytaj więcej...