Miesiąc: czerwiec 2020

Czy będzie mandat od straży miejskiej za brak deklaracji?

Zdanie zakończone znakiem zapytania. Niby prosta sprawa, ale nabycie umiejętności zadawania pytań nie jest rzeczą łatwą i tym bardziej cieszy. Na pytanie postawione w tytule odpowiedź znajdziemy w projekcie zmiany rozporządzenia MSWiA w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien

Czytaj więcej...

Niższa opłata nie oznacza deklaracji zmniejszającej.

Ten tydzień to dni wypełnione opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi za sprawą szkoleń, szkoleń online. Przez wiele lat nie chciałam się przekonać do tej formy kontaktu, a teraz samo życie podjęło za mnie decyzję. Jest inaczej niż dotąd, ale mogę spotkać i tą Panią i tego Pana. Wymaga

Czytaj więcej...

Tarcza 4.0 opublikowana i co teraz?

Migawka w telewizji i krótka informacja “Prezydent podpisał”. Sprawdzam późnym popołudniem i jest – publikacja w Dzienniku Ustaw. Poz. 1086, tacza 4.0 czyli ustawa z 19 czerwca 2020 r. o o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem

Czytaj więcej...