Tarcza 4.0 opublikowana i co teraz?

Migawka w telewizji i krótka informacja “Prezydent podpisał”. Sprawdzam późnym popołudniem i jest – publikacja w Dzienniku Ustaw. Poz. 1086, tacza 4.0 czyli ustawa z 19 czerwca 2020 r. o o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Zagłębiam się w treść …

Pierwszy element, o którym myślę to decyzje uznaniowe w związku z COVID-19. Czy będą skutkiem wpływającym na wyliczenie subwencji? Art. 48 i mamy odpowiedź. Już od pierwszych dni kwietnia nabywcy mojego e-booka “Podatki i opłaty lokalne w dobie COVID-19” dopytywali – czy zwolnienie będzie trzeba wykazywać w skutkach, co z przedłużeniem terminu płatności podatku od nieruchomości, a jak z decyzjami o umorzeniu i rozłożeniu na raty? Zgodnie z art. 48 tarczy 4.0 do dochodów zostaną zaliczone także ulgi podatkowe oraz ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych. Skutki nie obejmą zatem odroczenia oraz rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej.

Druga rzecz, o której było głośno jako o przedmiocie tarczy 4.0 to zmiana (zlikwidowanie) przepisu, który nie uznaje za doręczone dwukrotnie awizowane pismo w okresie staniu epidemii. Przepis (art. 98 tarczy 2.0) obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. I cóż … ostateczna wersja ustawy nie wprowadza żadnej zmiany. Przepis art. 82 ust. 2 wskazuje, że przesyłki, o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 4 lit. d ustawy dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, uznane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy za niedoręczone na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy, uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Tak, tylko pkt 4 ust. 2 art. 98 nie zawiera lit. d. Oznacza to, że nadal przesyłka dwukrotnie awizowana nie jest uznawana za doręczoną.