Tag: inkasent

Inkasent nie pobiera zaległości podatkowych.

Czy inkasent jest uprawniony do poboru zaległości podatkowych? – to pytanie nie po raz pierwszy budzi wątpliwości i jest przedmiotem interpretacji. Najnowsze wyjaśnienia w tym zakresie zostały zawarte w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NA.III-0221-8/2021 z 16 czerwca 2021 r. w sprawie poboru i wpłaty podatków przez inkasenta, których nie wpłacono w wyznaczonym

Czytaj więcej...

Wynagrodzenie inkasenta za pobór kartą płatniczą

W drodze do szkoły mijam budynek mojej Alma Mater, a także najwyższy krakowski wieżowiec – Unity Tower – 102,5 m. Właśnie wczoraj ogłoszono jego odbiór, a tym samym słynny “Szkieletor” po 45 latach!!! przechodzi do historii. Zmiany dotykają także sposobu pobierania podatków lokalnych przez inkasentów.

Czytaj więcej...