Podatek pobrany przez inkasenta / formularz EKW-U1a.

W oczekiwaniu na opublikowanie projektu ustawy regulującej sytuację uchodźców z Ukrainy, w której mają być zawarte również przepisy dotyczące samorządów spójrzmy na inne bieżące informacje:

1. Podatek pobrany przez inkasenta nie można zaliczyć na zaległości podatnika.

W okresie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przez inkasentów warto przypomnieć stanowisko Ministerstwa Finansów z 4 lutego 2021 r. nr PS2.8401.20.2020.

Zasad wynikających z art. 62 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa nie stosuje się do podatku pobranego przez inkasenta.

Jeżeli podatek został pobrany przez inkasenta, to wygasa zobowiązanie podatnika z tego tytułu, nawet wówczas, gdy na podatniku ciążą zaległości podatkowe w innym podatku.


2. Zastosowanie formularza EKW-U1a.

Organ podatkowy stosownie do art. 364 ust. 8 pkt 6 ustawy o księgach wieczystych i hipotece może wystąpić o zgodę do Ministra Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystychcentralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Przepis § 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z 2016 r. poz. 292) wskazuje jakie elementy winien zawierać wniosek na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Wniosek może zostać złożony również na formularzu EKW-U1a.


3. Newsletter “Odpowiedzi na pytania”.

Do uczestników warsztatów online został przesłany kolejny numer bezpłatnego newslettera “Odpowiedzi na pytania”. Do tej pory zostały udzielone odpowiedzi na 64 pytania.

Lista pytań oraz formularz do zapisów na newsletter dla uczestników warsztatów online jest dostępny pod adresem: https://podatkowyreferat.online/2021/07/20/odpowiedzi-na-pytania-newsletter/