Podatek pobrany przez inkasenta / formularz EKW-U1a.

1. Podatek pobrany przez inkasenta nie można zaliczyć na zaległości podatnika.

W okresie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przez inkasentów warto przypomnieć stanowisko Ministerstwa Finansów z 4 lutego 2021 r. nr PS2.8401.20.2020.

Zasad wynikających z art. 62 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa nie stosuje się do podatku pobranego przez inkasenta.

Jeżeli podatek został pobrany przez inkasenta, to wygasa zobowiązanie podatnika z tego tytułu, nawet wówczas, gdy na podatniku ciążą zaległości podatkowe w innym podatku.


2. Zastosowanie formularza EKW-U1a.

Organ podatkowy stosownie do art. 364 ust. 8 pkt 6 ustawy o księgach wieczystych i hipotece może wystąpić o zgodę do Ministra Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystychcentralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Przepis § 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z 2016 r. poz. 292) wskazuje jakie elementy winien zawierać wniosek na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Wniosek może zostać złożony również na formularzu EKW-U1a.