Tag: eTW

Komunikat MF w sprawie eZW.

Na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych w dniu 09.05.2022 r. został opublikowany komunikat w sprawie wdrożenia ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA (eZW): Ministerstwo Finansów zawiadamia, że planuje wdrożyć produkcyjnie formularz eZW do 20 czerwca br. Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że w okresie przejściowym, do końca roku 2022 będzie istniała możliwość

Czytaj więcej...

System eTW – pytania i odpowiedzi – aktualizacja.

Na Portalu dla wierzycieli i organów egzekucyjnych został opublikowany nowy plik “Często zadawane pytania w sprawie Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW) – wersja 07.01.2022”, który zawiera nowe oraz zmienione w stosunku do wersji z 12.10.2021 r. pytania i odpowiedzi: Pytanie: Jakie informacje zwrotne i kiedy przesyłane

Czytaj więcej...

TW wyłącznie przez eTW od 6 września 2021 r.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w dniu dzisiejszym, 30 sierpnia br., na Portalu Wierzycieli i OE tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego, jakim jest naczelnik urzędu skarbowego, można przekazać przez ePUAP jedynie do końca tego tygodnia. Od poniedziałku, 6 września 2021 r. tytuły wykonawcze przekazuje się do naczelnika urzędu

Czytaj więcej...

Uprawnienie do tworzenia TW a upoważnienie do podpisywania TW.

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie w dniu 19.08.2021 r. wskazała na Portalu Wierzycieli i OE, że uprawnienia nadawane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie mają charakter techniczny. Osoby, którym zostają nadane uprawnienia są administratorami lokalnymi, którzy nadają dostępy kolejnym pracownikom danej jednostki. Nadania uprawnień przez Dyrektora

Czytaj więcej...

System eTW w pytaniach i odpowiedziach.

Na Portalu Wierzycieli i OE zostały zamieszczone informacje na temat Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych w postaci pytań i odpowiedzi. Informacje podzielono na dwie części: informacje merytoryczne i informacje techniczne przeznaczone dla integratorów z obszaru IT (wersja 15.07.2021). Poniżej wybrane pytania i odpowiedzi w podziale na tematy

Czytaj więcej...

Kolejny tytuł wykonawczy w aplikacji eTW.

Na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych udostępniono następne informacje w sprawie Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych, w tym podręcznik użytkownika aplikacji eTW dotyczący formularza TW-3(2) – wersja 1.3. Podręcznik przedstawia proces związany z tworzeniem dokumentu elektronicznego Kolejnego Tytułu Wykonawczego TW-3(2). Wzór

Czytaj więcej...

Zaktualizowany wniosek o nadanie uprawnień do eTW.

Na Portalu dla wierzycieli i organów egzekucyjnych zostały udostępnione następujące dokumenty: zaktualizowany wniosek wierzyciela o nadanie/ zmianę/ odebranie uprawnień do aplikacji eTW oznaczony eTW(2), zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku wierzyciela o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do Aplikacji eTW, przykład wypełnienia wniosku przez wierzyciela. Wniosek wierzyciela

Czytaj więcej...

Jak utworzyć TW-1 (5) w aplikacji eTW ?

Na Portalu Wierzycieli i OE zostały w dniu dzisiejszym opublikowane dwa podręczniki mające za zadanie ułatwić wierzycielowi i administratorowi lokalnemu tworzenie dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem systemu eTW oraz tworzenie kont użytkowników. System eTW umożliwia wygenerowanie elektronicznego tytułu wykonawczego TW-1(5), kolejnego tytułu wykonawczego

Czytaj więcej...

Wniosek o uprawnienia do eTW.

Uruchomienie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego zostało przesunięte z dnia 30 kwietnia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r. Od 11 maja 2021 r. jest dostępny wniosek umożliwiający uzyskanie uprawnień do tego systemu. Wniosek wraz z instrukcją wypełniania został opublikowany na portalu

Czytaj więcej...

eTW od 1 lipca 2021 r.

W Dz. Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poz. 63 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie terminu uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego. W

Czytaj więcej...

Nowy wzór tytułu wykonawczego TW-1(6) do 30 września 2021 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 maja 2021 r. Zmiana  dotyczy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie

Czytaj więcej...