Podręczniki użytkownika eTW – aktualne wersje.

Na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych zostały zamieszczone uaktualnione wersje podręczników użytkownika aplikacji eTW dotyczące zasad sporządzania tytułów wykonawczych:

  1. podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-1(5) – wersja 1.16,
  2. podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-3(2) – wersja 1.9.

W podręcznikach zaktualizowano zarówno podstawę prawną ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.), jak również zrzuty ekranów i opisów, np. str. 12 podręcznika użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-1(5).

Przepis art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustanawia zasadę elektronicznego przekazywania tytułów wykonawczych naczelnikowi urzędu skarbowego będącego organem egzekucyjnym.

System teleinformatyczny, przy wykorzystaniu którego wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze przekazywane są do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego, prowadzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-1(5) przedstawia proces związany z tworzeniem dokumentu elektronicznego tytułu wykonawczego TW-1(5).

Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-3(2) przedstawia proces związany z tworzeniem dokumentu elektronicznego kolejnego tytułu wykonawczego TW-3(2).