Tag: podatnik

Rejestr spadkowy – informacje o dokumentach poświadczających dziedziczenie po zmarłym.

W ubiegłym miesiącu jeden z wpisów dotyczył pierwszego w wielu rejestrów publicznych – rejestru REGON: Rejestr REGON – informacje o podatnikach. Dzisiaj spójrzmy na kolejny rejestr publiczny przydatny w bieżącym wykonywaniu zadań przez organ podatkowy czyli Rejestr Spadkowy. Rejestr spadkowy to publiczny rejestr,

Czytaj więcej...

Kryteria zastosowania stawki maksymalnej w podatku od nieruchomości.

NSA w najnowszym wyroku z 15 grudnia 2021 r. sygn. akt III FSK 4061/21 odniósł się do stosowania stawki maksymalnej podatku od nieruchomości w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., zgodnie z którym przedsiębiorcy nie mogą być obciążani najwyższą stawką podatku wyłącznie z powodu posiadania nieruchomości,

Czytaj więcej...

Miejsce zamieszkania podatnika.

Miejsce zamieszkania podatnika podatku od środków transportowych (osoby fizycznej) wyznacza organ podatkowy właściwy do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz przyjęcia wpłaty należnego podatku z tego tytułu. Czy wskazanie w deklaracji złożonej przez nowego podatnika adresu miejsca zamieszkania w danej gminie jest wystarczające

Czytaj więcej...

Inkasent nie pobiera zaległości podatkowych.

Czy inkasent jest uprawniony do poboru zaległości podatkowych? – to pytanie nie po raz pierwszy budzi wątpliwości i jest przedmiotem interpretacji. Najnowsze wyjaśnienia w tym zakresie zostały zawarte w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NA.III-0221-8/2021 z 16 czerwca 2021 r. w sprawie poboru i wpłaty podatków przez inkasenta, których nie wpłacono w wyznaczonym

Czytaj więcej...

TK o opodatkowaniu nieruchomości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24 lutego 2021 r. sygn. akt SK 39/19 orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli

Czytaj więcej...

Upomnienie do podatnika czy do pełnomocnika?

Podatnik może działać przez pełnomocnika – to reguła zapisana wprost w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa i niejednokrotnie wykorzystywany przez podatników. Wówczas to pełnomocnikowi doręczane są pisma kierowane do podatnika. A jak to wygląda w przypadku gdy podatnik nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty podatku i wierzyciel jest zobowiązany do doręczenia upomnienia?

Czytaj więcej...