Słownik podstaw prawnych do tytułu wykonawczego.

W dniu dzisiejszym opublikowano kolejną wersję słownika podstaw prawnych wg stanu na 08.03.2021 r. Słownik podstaw prawnych służy do wypełnienia w tytule wykonawczym “Danych dotyczących należności pieniężnych” w zakresie “Aktu normatywnego” i “Rodzaju należności” oraz jest podstawą do ustalenia kodu podstawy prawnej dla danego tytułu wykonawczego.

Kod podstawy prawnej składa się z 3 elementów:

  • Rodzaj klasyfikacji
  • Rodzaj należności
  • Akt normatywny

Poniżej zostały zamieszczone wybrane przykłady rodzaju klasyfikacji oraz rodzaju należności wraz z częścią kodu podstawy prawnej:

SW-1: Podatek od nieruchomości, od posiadania psa, środków transportowych, opłata targowa, opłata uzdrowiskowa, opłata miejscowa

Nieuiszczony, określony podatek od nieruchomości (os. fiz.): SW 1 PNOF

Nieuiszczony, określony podatek od nieruchomości (os. pr.): SW 1 PNPD

Nieuiszczony, określony podatek od środków transportowych: SW 1 PSTN

Nieuiszczony, zadeklarowany podatek od nieruchomości (os. pr.): SW 1 PNOP

Nieuiszczony, zadeklarowany podatek od środków transportowych: SW 1 PSTR

SW-2: Podatek rolny

Nieuiszczone, określone łączne zob. w podatku rolnym, od nieruch. lub leśnym: SW 2 PRLA

Nieuiszczony, określony podatek rolny: SW 2 PROL

Nieuiszczony, określony podatek rolny z deklaracji: SW 2 PRPO

Nieuiszczony, zadeklarowany podatek rolny: SW 2 PRPD

SW-3: Podatek leśny

Nieuiszczony, określony podatek leśny: SW 3 PLOF

Nieuiszczony, określony podatek leśny z deklaracji: SW 3 PLPO

Nieuiszczony, zadeklarowany podatek leśny: SW 3 PLPD

SW-5: Kary i opłaty

Deklarowana, nieuiszczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: SW 5 OZGD

Nieuiszczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: SW 5 OZGK

Nieuiszczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zawiadomienia: SW 5 OZGZ

Jak ustalić kod podstawy prawnej?

  1. W pierwszej kolejności należy wyszukać właściwy rodzaj klasyfikacji, zaznaczyć i wcisnąć przycisk [Wybierz]
  2. Następnie należy wyszukać właściwy rodzaj należności, zaznaczać i nacisnąć przycisk [Wybierz]
  3. Dalej należy wybrać odpowiedni akt normatywny i nacisnąć przycisk [Wybierz]

Słownik kodów podstaw prawnych znajduje się na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych KAS: http://www.is-szczecin.pl/egzadm/podstawyprawne1.php