Wysokość wykorzystania limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

W dzisiejszym Monitorze Polski poz. 304 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: https://podatkowyreferat.online/m2021000030401/

Wysokość trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis wynosi:
a) w rolnictwie – 295 932 125,00 euro,
b) w rybołówstwie – 41 330 000,00 euro;
Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 16 marca 2021 r. wynosi:
a) w rolnictwie – 243 953 153,46 euro,
b) w rybołówstwie – 2 135 287,57 euro.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 26.03.2021 wynosi 246 168 183,80 euro, co stanowi 83,18%.

Limit pomocy de minimis w rolnictwie jest rozliczany w systemie trzyletnim.