Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym.

Pytanie: Czy podatnik podatku rolnego może skorzystać z ulgi inwestycyjnej w przypadku zainstalowania paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o podatku rolnym, podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) na cele produkcyjne. Przykładem urządzeń do wykorzystania naturalnych źródeł energii słońca są panele fotowoltaiczne, a w szczególności instalacja fotowoltaiczna.

Przepis art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym nie wskazuje, że ulga przysługuje tylko tym podatnikom podatku rolnego, którzy wykorzystują wytwarzaną energię elektryczną “wyłącznie” na cele produkcyjne gospodarstwa rolnego podatnika. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 26.04.2019 r. sygn. akt. III SA/Wa 2427/18 wskazał, że z treści art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o podatku rolnym nie wynika, że jego zastosowanie uzależnione jest od zainstalowania urządzeń, w tym paneli fotowoltaicznych, na budynku gospodarczym. W ocenie sądu zamontowanie urządzeń i paneli w budynku mieszkalnym nie wpływa na możliwość zastosowania ulgi inwestycyjnej.

Ulga inwestycyjna może być stosowana, gdy pochodząca z naturalnych źródeł energia wykorzystywana jest do celów produkcyjnych. Podatnik podatku rolnego może zatem zamontować panele fotowoltaiczne na budynku mieszkalnym i korzystać z ulgi inwestycyjnej, jeżeli wykorzystuje pozyskaną energię na cele produkcyjne.