Kategoria: Opłaty lokalne

Ogłoszenie komunikatu ze wskaźnikiem do zmiany górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r.

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (targowej, uzdrowiskowej, miejscowej, od posiadania psów i reklamowej) ulegają zmianie na podstawie

Czytaj więcej