Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jednolity.

W Dz. U. z 2023 r. poz. 70 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych normuje 2 podatki i 5 opłat:

1) podatek od nieruchomości;

2) podatek od środków transportowych;

3) opłatę targową;

4) opłatę miejscową;

5) opłatę uzdrowiskową;

6) opłatę reklamową;

7) opłatę od posiadania psów.

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70)