Tag: właściciel nieruchomości

Umorzenie z uwagi na interes publiczny bez analizy sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Gmina zdecydowała o ujmowaniu w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych obywateli Ukrainy, którym właściciele udzielili pomocy w związku z konfliktem

Czytaj więcej

1 marca 2022 r. – termin doręczenia, zbiornik jako budowla, konto właściciela nieruchomości.

Pamiętajmy, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi,a dopiero w później urzędnikami. Zgodnie z wczorajszym komunikatem informacje z zakresu naszych podatków lokalnych będę zamieszczała codziennie w godzinach wieczornych.

Czytaj więcej