Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity.

Dz. U. poz. 399 z 18.03 br. został opublikowany jednolity tekst ustawy 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Oznacza to, że wskazując w dokumentach wskazujących przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, 1852 zostaje zastąpiony przez Dz. U. z 2024 r. poz. 399.

Stosownie do § 158 ust. 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” oznaczenie dzienników urzędowych formułuje się w postaci: „(… (skrót nazwy dziennika urzędowego) poz. … i …, z … r. poz. … oraz z … r. poz. …)”, przy czym w przypadku ogłoszenia w dzienniku urzędowym pierwotnego tekstu aktu normatywnego w innym roku niż wymieniony w dacie tego aktu oraz w przypadku ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego, po powołaniu skrótu nazwy dziennika urzędowego podaje się rocznik tego dziennika urzędowego („z … r.”).

W przypadku ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy, po powołaniu skrótu nazwy dziennika urzędowego – Dz. U. nie stosuje się skrótów „t.j.”, ani określenia “tekst jednolity”.