Tag: zawiadomienie

Papierowe formy pism z Ordynacji podatkowej.

Doręczanie pisma podatnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie jest popularną formą doręczania pism (decyzji, postanowień, wezwań, zawiadomień) wśród podatników podatków i opłat lokalnych. Dominuje tradycyjna forma papierowa pisma oraz tradycyjna droga doręczenia tego pisma. Niemniej, dla papierowej formy

Czytaj więcej...

Nowa podstawa prawna zawiadomienia organu egzekucyjnego.

Mija miesiąc od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zmiany dotknęły dokumentu upomnienia i tytułu wykonawczego (patrz: https://podatkowyreferat.online/2020/07/29/wiadome-i-niewiadome-w-egzekucji-administracyjnej/). Nowością jest także podstawa prawna, którą wierzyciel winien zastosować w zawiadomieniu kierowanym do organu egzekucyjnego. Na zdjęciu dawny budynek

Czytaj więcej...