Tag: zawiadomienie

Doręczenie pisma za potwierdzeniem odbioru.

Jedną z możliwości doręczania pisma przez organ podatkowy jest doręczanie pisma przesyłką rejestrowaną (oprócz np. doręczania pisma przez pracowników urzędu za pokwitowaniem czy przez sołtysa za pokwitowaniem). Doręczenie pisma przesyłką rejestrowaną oznacza doręczenie za pokwitowaniem odbioru. Stosownie do art. 144 § 1c pkt 1 ustawy

Czytaj więcej...

Tekst jednolity ustawy – ucpg.

W Dzienniku Ustaw poz. 888 został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowy tekst jednolity wymaga zmian w wezwaniach, postanowieniach, decyzjach, zawiadomieniach oraz innych dokumentach, w których powołuje się tą ustawę. Tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości

Czytaj więcej...

Papierowe formy pism z Ordynacji podatkowej.

Doręczanie pisma podatnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie jest popularną formą doręczania pism (decyzji, postanowień, wezwań, zawiadomień) wśród podatników podatków i opłat lokalnych. Dominuje tradycyjna forma papierowa pisma oraz tradycyjna droga doręczenia tego pisma. Niemniej, dla papierowej formy

Czytaj więcej...

Nowa podstawa prawna zawiadomienia organu egzekucyjnego.

Mija miesiąc od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zmiany dotknęły dokumentu upomnienia i tytułu wykonawczego (patrz: https://podatkowyreferat.online/2020/07/29/wiadome-i-niewiadome-w-egzekucji-administracyjnej/). Nowością jest także podstawa prawna, którą wierzyciel winien zastosować w zawiadomieniu kierowanym do organu egzekucyjnego. Na zdjęciu dawny budynek

Czytaj więcej...