Wzór zawiadomienia ZW(1) i instrukcja tworzenia dokumentu elektronicznego zawiadomienia wierzyciela.

W Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych w dniu dzisiejszym (1.06. br.) został opublikowany wzór zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego w sprawie postępowania egzekucyjnego / zabezpieczającego w administracji ZW(1).

Natomiast na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych został opublikowany podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz EZW – wersja 1.4.

Formularz EZW umożliwia sporządzenie zawiadomienia dotyczącego:

  • wierzyciela (str. 16 – 19 podręcznika),
  • zobowiązanego (str. 20 – 33 podręcznika),
  • tytułu/zarządzenia zabezpieczenia (str. 34 – 53 podręcznika).

Zawiadomienie dotyczące tytułu wykonawczego umożliwia wprowadzenie m. in. informacji o:

  • zmianach wysokości należności pieniężnej,
  • zawieszeniu postępowania egzekucyjnego,
  • podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego,
  • umorzeniu postępowania egzekucyjnego,
  • przerwach w naliczaniu odsetek po wystawieniu TW.

W dniu 03 czerwca 2022 r. w zakładce System Elektronicznych Tytułów Wykonawczych udostępniono kolejną dokumentację dotyczącą Elektronicznego Zawiadomienia Wierzyciela. Dokumentacja zawiera m. in.:

Zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego to przedmiot warsztatów online w dniu 8 grudnia 2022 r. “Zawiadomienie organu egzekucyjnego od 1.01.2023 r.”: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Zawiadomienie-organu-egzekucyjnego-od-1.01.2023-r.-8-grudnia-2022r.-warsztaty-online/230