Tryb doręczania upomnień (pismo sprzed 22 lat).

Czy warto wracać do pism i interpretacji wydawanych przez Ministerstwo Finansów kilka czy kilkanaście lat temu? Moim zdaniem tak, bowiem wiele spraw podatkowych czy zagadnień około podatkowych zostało już opracowanych i wystarczy tylko ich przypomnienie.

Jednym z takich dokumentów jest zamieszczone poniżej pismo Ministerstwa Finansów nr SP2/N/861-11-93/00 z 24 stycznia 2000 r. (czyli liczy ponad 22 lata !!!), a wyjaśnia na podstawie jakich przepisów należy doręczać upomnienie. Jeżeli zatem nie masz pewności czy zastosować przepisy Ordynacji Podatkowej czy przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego możesz skorzystać z tego wyjaśnienia i z wniosku: do doręczania upomnień służą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a nie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Oczywiście, pewne elementy tego pisma są już nieaktualne (nie ma już publikacji w prasie ogólnopolskiej wezwań do obioru pism, pisma pozostawia się na okres 14, a nie 7 dni w placówce pocztowej, obowiązuje inne rozporządzenie określające przypadki, w których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia), ale istota sprzed 22 lat – doręczenie upomnienia na podstawie KPA pozostała niezmieniona.

Jeżeli uważasz, że warto przypominać pisma sprzed lat zostaw informację poniżej w komentarzu.