Komunikat MF w sprawie eZW.

Na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych w dniu 09.05.2022 r. został opublikowany komunikat w sprawie wdrożenia ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA (eZW):

Ministerstwo Finansów zawiadamia, że planuje wdrożyć produkcyjnie formularz eZW do 20 czerwca br. Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że w okresie przejściowym, do końca roku 2022 będzie istniała możliwość przekazywania zawiadomienia, o którym mowa w art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organowi egzekucyjnemu będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego na dotychczasowych zasadach.