Jak utworzyć TW-1 (5) w aplikacji eTW ?

Na Portalu Wierzycieli i OE zostały w dniu dzisiejszym opublikowane dwa podręczniki mające za zadanie ułatwić wierzycielowi i administratorowi lokalnemu tworzenie dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem systemu eTW oraz tworzenie kont użytkowników.

System eTW umożliwia wygenerowanie elektronicznego tytułu wykonawczego TW-1(5), kolejnego tytułu wykonawczego TW-3(2), zarządzenia zabezpieczenia ZZ-1(1), kolejnego zarządzenia zabezpieczenia ZZ-2(1) oraz zawiadomienia wierzyciela (w formie pliku XML) oraz ich wizualizację, przesłanie do organu egzekucyjnego za pomocą bramki usługowej oraz możliwość wczytania wcześniej utworzonego dokumentu w formie XML w celu jego modyfikacji lub wysyłki.

Sporządzanie elektronicznego Tytułu Wykonawczego możliwe jest po wybraniu z ekranu pozycji „eTW (TW-1)”.

eTW (TW-1) – umożliwia sporządzenie elektronicznego Tytułu Wykonawczego (pierwotnego, zmienionego, dalszego, ponownego).

eTW (TW-1) – umożliwia również załadowanie wcześniej zapisanego dokumentu w formacie XML.

W formularzu TW-1(5) użytkownik ma do wypełnienia 7 kroków.

Krok 1 formularza TW-1(5): Nagłówek

Krok 2 formularza TW-1(5): Zobowiązany

Krok 3 formularza TW-1(5): Obowiązek

Krok 4 formularza TW-1(5): Należność

Krok 5 formularza TW-1(5): Wierzyciel

Krok 6 formularza TW-1(5): Załączniki

Krok 7 formularza TW-1(5): Organ

Dokument po wypełnieniu należy zapisać na dysku komputera, a następnie podpisać elektronicznie.

W systemie eTW wysyłka formularza wymaga opatrzenia dokumentu podpisem elektronicznym:
• podpisem kwalifikowanym (w formacie XAdES typ Otoczony),
• podpisem zaufanym,
• pieczęcią elektroniczną.

Podpisany dokument następnie należy ponownie wczytać do systemu eTW i wysłać.

Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-1(5)

Podręcznik użytkownika Obsługa profilu administratora lokalnego

Uzupełnienie:

W Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych MF opublikowało:

  • wzór TW-1(5) – ID wzoru: 10693, nr wzoru 2021/06/15/10693,
  • wzór TW-3(2) – ID wzoru: 10694, nr wzoru 2021/06/15/10694.