Nowe wersje podręczników do aplikacji eTW.

Na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych zostały zamieszczone uaktualnione wersje podręczników użytkownika aplikacji eTW dotyczące formularzy TW-1(5), TW-3(2) oraz EZW:

Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-1(5) – wersja 1.17 (październik 2022),

Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-3(2) – wersja 1.10 (październik 2022),

Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz EZW- wersja 1.5 (październik 2022).

W każdym z podręczników wprowadzony został nowy rozdział – rozdział 5 zatytułowany “Podpisywanie i wysyłka formularza”, w którym przedstawiony został proces podpisu dokumentu.

Podpisanie formularza jest możliwe na dwa sposoby:

  • wykorzystując aplikację AK Signer (aplikację pobraną i zainstalowaną w ramach jednego z kroków procesu tworzenia i wysyłki dokumentu, aplikacja AK Signer skierowana jest wyłącznie do użytkowników posiadających podpis kwalifikowany),
  • poprzez zapisanie dokumentu elektronicznego na dysku, podpisanie dokumentu w aplikacji zewnętrznej (podpisem kwalifikowanym (w formacie XAdES, typ: otoczony), podpisem zaufanym, pieczęcią elektroniczną) i ponowne wczytanie do systemu w celu wysyłki.