Klucz dostępu do eTW – zmiany.

Zgodnie z komunikatem MF zamieszczonym na http://www.is-szczecin.pl/…/inf…/system_eTW.php: w dniu 24 czerwca 2022 r. w eTW została wdrożona nowa funkcjonalność dotycząca obsługi kluczy dostępu (tzw. X-API Key) w Systemie eTW,

Wierzyciele, którzy zintegrowali własne systemy dziedzinowe z Systemem eTW muszą obowiązkowo, nie później niż do 25 lipca 2022 r., wygenerować we własnym zakresie nowy klucz dostępu,

Wszystkie dotychczas wydane klucze (przed 23 czerwca 2022 r.) z końcem 25 lipca 2022 r. utracą swoją ważność, a tym samym systemy dziedzinowe wierzycieli zostaną pozbawione komunikacji z Systemem eTW (wysyłania i odbierania statusów dokumentów),

Nowy klucz dostępu należy wygenerować zgodnie z instrukcją pt. Podręcznik użytkownika Obsługa profilu administratora lokalnego (sekcja 4.4 Tokeny dostępowe) w wersji 1.11 udostępnionej na Portalu dla Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych w zakładce: http://www.is-szczecin.pl/…/inf…/system_eTW.php poz. 4 str. 18-19.

Wierzyciele, którzy nie posiadają zintegrowanych własnych systemów dziedzinowych z Systemem eTW nie muszą podejmować żadnych czynności w związku z wprowadzaną zmianą.

Z dniem 24 czerwca 2022 r. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie nie nadaje kluczy dostępu.