Aktualizacja podręczników eTW – wersja grudzień 2022.

Na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych dostępne są nowe wersje podręczników do aplikacji eTW (02.12.2022 r.):

  • formularz TW-1(5) – wersja 1.19,
  • formularz TW-3(2) – wersja 1.11,
  • formularz EZW – wersja 1.6.

Nowością w ww. podręcznikach jest rozdz. 5.3 “Wysyłka dokumentu za pomocą opcji Wyślij z menu bocznego aplikacji eTW” z opisem wysyłki wcześniej przygotowanego dokumentu, weryfikacji statusu dokumentu oraz pobrania raportu wysyłki (dotyczy każdego z formularzy).

Fragment z podręcznika do formularza TW-1(5):

Więcej o sporządzaniu tytułów wykonawczych w trakcie warsztatów online – 19 stycznia 2023 r. (czwartek) “Likwidacja zaległości i nadpłat podatkowych”, szczegóły i zamawianie: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Likwidacja-zaleglosci-i-nadplat-podatkowych-19-stycznia-2023r.-warsztaty-online/233