Aktualizacja podręczników eTW – wersja grudzień 2022.

Na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych dostępne są nowe wersje podręczników do aplikacji eTW (02.12.2022 r.):

  • formularz TW-1(5) – wersja 1.19,
  • formularz TW-3(2) – wersja 1.11,
  • formularz EZW – wersja 1.6.

Nowością w ww. podręcznikach jest rozdz. 5.3 “Wysyłka dokumentu za pomocą opcji Wyślij z menu bocznego aplikacji eTW” z opisem wysyłki wcześniej przygotowanego dokumentu, weryfikacji statusu dokumentu oraz pobrania raportu wysyłki (dotyczy każdego z formularzy).

Fragment z podręcznika do formularza TW-1(5):