Czy będzie mandat od straży miejskiej za brak deklaracji?

Zdanie zakończone znakiem zapytania. Niby prosta sprawa, ale nabycie umiejętności zadawania pytań nie jest rzeczą łatwą i tym bardziej cieszy.

Na pytanie postawione w tytule odpowiedź znajdziemy w projekcie zmiany rozporządzenia MSWiA w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. I będzie to odpowiedź twierdząca. Katalog wykroczeń z możliwością nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego zostanie uzupełniony o dwa zagadnienia:

  • niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • nieposiadanie kompostownika przydomowego lub  nieskładowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, mimo takiej deklaracji.

Możliwość sankcji za te wykroczenia wynika z przepisów obowiązujących od 6 września 2019 r. Kto nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.