Kolejny projekt wzoru zaświadczenia o pomocy de minimis.

Na stronie RCL dostępny jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie z nowym wzorem zaświadczeń o pomocy de minimis.

Projekt wzoru zaświadczenia o pomocy de minimis, o którym mowa we wpisie z 15 marca br. “Projekt wzoru zaświadczenia o pomocy de minimis” został zmieniony w części C1. W części C1 rozszerzony został zakres przypadków, w których ww. część powinna być wypełniania o inny podmiot, na którego została przeniesiona odpowiedzialność podatkowa, w związku z działalnością prowadzoną w danej spółce oraz o przypadki, gdy o pomoc wnioskował wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcjonariusz prostej spółki akcyjnej.