Tag: egzekucja administracyjna

Ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej w trakcie egzekucji.

Jak ma postąpić wierzyciel, co ma zrobić organ egzekucyjny w przypadku, gdy tytuł wykonawczy został wystawiony na zaległości podatkowe, które dotyczyły nieruchomości objętej ustawową wspólnością majątkową małżonków, a następnie został orzeczony rozwód? WSA w Lublinie w wyroku z 19 marca 2021 r. sygn. akt I SA/Lu 643/20 odpowiadał

Czytaj więcej...

Ponowna egzekucja administracyjna.

Postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone. Przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego może być bezskuteczność dalszej egzekucja administracyjnej z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne. Tak stanowi art. 59 § 2 ustawy

Czytaj więcej...

Zbieg egzekucji – co to oznacza?

Zaległości z tytułu podatków czy opłat lokalnych mogą nie być jedynymi długami obciążającymi zobowiązanego. Zobowiązany może równocześnie zalegać z podatkami stanowiącymi dochód budżetu lub składkami, a wówczas egzekucja realizowana jest przez administracyjny organ egzekucyjny tj. naczelnika urzędu skarbowego czy dyrektora oddziału ZUS. Na zobowiązanym

Czytaj więcej...

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków w TW – możliwość czy obowiązek?

Z dniem 2o lutego 2021 r. wejdą w życie kolejne modyfikacje w egzekucji administracyjnej, a już dzisiaj można poznać planowane zmiany w zakresie wzorów tytułów wykonawczych. Pozwala na to projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej z 2 września 2020 r. z nowym

Czytaj więcej...

Zmiany w dokumentach – tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Od 21 sierpnia br. obowiązuje jednolity tekst ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednolity tekst ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został opublikowany w tym w dniu w Dz. U. poz. 1427 jako załącznik do obwieszczenia z dnia 7 sierpnia 2020 r. Nowy tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wymaga

Czytaj więcej...