Egzekucja należności pieniężnych bez doręczenia upomnienia – rozporządzenie tekst jednolity.

Dz. U. z 16 sierpnia br. poz. 1626 został opublikowany tekst jednolity rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.

Rozporządzenie określa należności pieniężne których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego
doręczenia upomnienia.
Szczególną uwagę zwrócić należy na § 2 pkt 2 i pkt 6 ww rozporządzenia. Egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadku, gdy dotyczy należności pieniężnych, których obowiązek uiszczenia powstaje z mocy prawa, a wysokość tych należności została określona w ostatecznym orzeczeniu oraz kosztów upomnienia.

Stosowanie przepisu § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, zostało szczegółowo omówione w aktualnym wpisie z 10 sierpnia 2020 r. “Czy można pominąć upomnienie?”