Zmiany w dokumentach – tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Od 21 sierpnia br. obowiązuje jednolity tekst ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednolity tekst ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został opublikowany w tym w dniu w Dz. U. poz. 1427 jako załącznik do obwieszczenia z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Nowy tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wymaga zmiany w dokumentach, w których powoływane są przepisy tej ustawy. Przywołując przepis ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym w miejsce dotychczas obowiązującego Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm. wprowadzamy Dz. U. z 2020 r. poz. 1427.

Dotyczy to dokumentu np. upomnienia – z podstawą art. 15 §1, §1a i §1b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji czy zawiadomienia organu egzekucyjnego wpływających na prowadzoną egzekucję administracyjną – z podstawą art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z § 100a załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” tekst jednolity sporządza się według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania obwieszczenia o ogłoszeniu tego tekstu, przy czym można zamieścić w nim również zmiany w ustawie ogłoszone w dzienniku urzędowym do dnia wydania tego obwieszczenia, które wejdą w życie po dniu jego wydania.

I powyższa zasada dotyczy opublikowanego jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Pogrubiony tekst w tekście jednolitym oznacza przepisy, które jeszcze nie obowiązują. Przepisy te najczęściej wejdą w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

Tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dostępny: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1427